Pracownicy szkoły

Drukuj

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Chojnacka

  NAUCZYCIELE

 mgr Katarzyna Chojnacka - przyroda, biologia, plastyka

Alicja Derkowska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Grażyna Mielnikiewicz - język polski

mgr Anna Grabowska - język polski, bibliotekoznawca, oligofrenopedagog  

mgr Katarzyna Jakubowska - matematyka, fizyka, informatyka

mgr Sławomir Domeracki - muzyka

mgr Kinga Kozłowska - geografia, edukacja wczesnoszkolna, religia

mgr Kinga Dobrzańska - język angielski

mgr Magdalena Olszewska - wychowanie fizyczne, EDB, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Zuzanna Orylska - język niemiecki, technika, historia, oligofrenopedagog , WOS, WDŻ

mgr Mieczysław Cantek - informatyka

mgr Joanna Różańska - chemia

mgr Zdzisław Eichler - fizyka

mgr Katarzyna Kuhn - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, bibliotekoznawca

mgr Monika Tarkowska - oddział przedszkolny, logopedia

mgr Katarzyna Zapalska - edukacja wczesnoszkolna

 mgr Weronika Kula - pedagog szkolny, WOS, WDŻ, doradztwo zawodowe

 

POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY

Małgorzata Jaworska - pracownik obsługi

Emilia Maziarz - sekretarz

Andrzej Świątkowski - woźny

 Ryszarda Wiśniewska - pracownik obsługi

Katarzyna Kostrzewa - pracownik obsługi