Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

* * *

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Ponadto celem kampanii jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:
-      dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie 
w jego realizacji;
-      udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole
-      bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
-      możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
-      wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
-      dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.
 
W ramach projektu będziemy realizować przedsięwzięcia mające na celu:
-      przeciwdziałanie problemowi e-uzależnienia (komputery, telefony, gry),
-      bezpieczne korzystanie z zasobów sieci,
-      kształtowanie higieny cyfrowej,
-      dbanie o relacje wśród rówieśników.
 
Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top