Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Biblioteka

Drukuj

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie

Biblioteka czynna jest w czasie przerw po drugiej lekcji 9:55 do 10:05 i po trzeciej lekcji 10:50 -11:00.

Członkowie aktywu bibliotecznego służą pomocą w pracach bibliotekarza. Pomagają młodszym koleżankom i kolegom w  wyborze lektury. Do ich stałych zadań należy przekazywanie informacji, przygotowanych przez  nauczyciela bibliotekarza, o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach. Pod kierunkiem bibliotekarza przygotowują gazetki czytelnicze oraz porządkują księgozbiór.

W aktywie bibliotecznym pracują uczennice klasy 7 - Roksana Wiater i Natalia Placińska.