Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Pracownicy szkoły

Drukuj

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Chojnacka

 

  NAUCZYCIELE

 mgr Katarzyna Chojnacka - przyroda, biologia, plastyka

mgr Anna Grabowska - język polski, bibliotekoznawca, oligofrenopedagog  

mgr Katarzyna Jakubowska - matematyka, informatyka

mgr Zdzisław Eichler - fizyka

mgr Sławomir Domeracki - muzyka

mgr Kinga Kozłowska - geografia, edukacja wczesnoszkolna, religia

mgr Daria Rogozińska - język angielski

mgr Paulina Cieszyńska - wychowanie fizyczne, EDB, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Zuzanna Orylska - język niemiecki, technika, historia, oligofrenopedagog , WOS, WDŻ

mgr Joanna Różańska - chemia

mgr Monika Tarkowska - oddział przedszkolny, logopedia

mgr Katarzyna Zapalska - edukacja wczesnoszkolna

 mgr Weronika Kula - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

 

POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY

Emilia Maziarz - sekretarz

Małgorzata Jaworska - pracownik obsługi

Justyna Dwojacka - pracownik obsługi

Ryszarda Wiśniewska - pracownik obsługi

Andrzej Świątkowski - woźny