Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Historia

Drukuj

 

Pod tym linkiem znajdziemy obszerniejszą i aktualną historię SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W LINOWIE

 

HISTORIA SZKOŁY

 

 

Szkoła Podstawowa w Linowie istnieje prawdopodobnie od 1887 roku. Mieściła się wówczas w jednym

budynku. 1963 roku została przeniesiona do "Tysiąclatki". Od roku 1988 kiedy to zawiązał się  

Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły do 1994 roku szkoła stopniowo powiększała się o kolejne 

pomieszczenia.

Tak też w 1994 r. otworzono nową szkołę z salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i sportowym.

 

 

 W obecnym budynku szkoły mieści się pracownia komputerowa, biblioteka, stołówka,

oddział przedszkolny i sześć klas szkoły podstawowej.

 

  

W 2008 roku uchwałą Rady Gminy w Świeciu nad Osą Szkoła Podstawowa w Linowie

otrzymała imię Józefa Wybickiego, a 2009 roku Rada Gminy nadała sztandar szkole.

 

 

   Również w 2009 roku przy szkole wybudowano kompleks boisk "Orlik 2012", na który

składają się boisko do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej oraz plac zabaw.

     Do szkoły uczęszcza 73 dzieci (2009/2010). Nad wykształceniem tychże dzieci pracuje
11 nauczycieli. W szkole nauczane są dwa języki obce: niemiecki i angielski.