Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

AKCJA ŻONKILE 2021 W NASZEJ SZKOLE

19 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim -  zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jak co roku, zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Żonkile nieodłącznie związane są z ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej, Markiem Edelmanem, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku.
Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.
Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.
            Uczniowie starszych klas naszej szkoły podjęli temat w dniach  19-23 kwietnia, i włączyli się w uczczenie pamięci o tych Żydach, którzy zginęli w obronie swojej godności. Pani Zuzanna Orylska na lekcjach historii wprowadziła ich w tematykę powstania w getcie warszawskim, przedstawiła fakty oraz podjęła refleksję na temat godności każdego człowieka. 
Zwrócono uwagę, że pamięć o tamtych wydarzeniach pozwala oddać hołd tym, którzy oddali życie w walce o słuszną sprawę, a zarazem uświadamia, że dbanie o godność i szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od rasy, narodowości, wyznawanej religii czy światopoglądu, jest naszym moralnym obowiązkiem. Uczniowie, na znak solidarności, zostali zachęceni do samodzielnego wykonania papierowych żonkili,
Uczniowie klas młodszych również poznali genezę Akcji Żonkile i wykonali na zajęciach pod kierunkiem swoich wychowawców papierowe symbole pamięci, które chętnie upamiętnili wykonanymi fotografiami.

Harmonogram powrotu uczniów do szkoły

Nauka zdalna

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju - do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i przedszkoli
(podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)
Dyrektor Szkoły
Katarzyna Chojnacka

XXI Powiatowy Przegląd Poezji Złote Usta 2021

W marcu br. odbył się XXI Powiatowy Przegląd Poezji Złote Usta organizowany przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu i M-GOK w Łasinie. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią tegoroczny przegląd odbył się w przestrzeni wirtualnej. Do 21 marca, kiedy to obchodzimy Międzynarodowy Dzień Poezji, każdy z uczestników zobowiązany był przesłać nagranie swojej konkursowej recytacji. Naszą szkołę reprezentowało 5. uczestników: Miłosz Trela (kl. II), Patrycja Placińska (kl. III), Marysia Junkier (kl. IV), Marysia Otowicz (kl. IV) i Michalina Dąbrowska (kl. VI). 26 marca ogłoszono wyniki – wśród laureatów konkursu znalazła się Patrycja Placińska, która zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Serdecznie gratulujemy laureatce i pozostałym wykonawcom.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.
Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska. Kolor przewodni tego dnia to Niebieski - Niech nasze serca zaświecą się więc dzisiaj na niebiesko!

Więcej artykułów…

  1. ***
  2. Nauka zdalna
  3. 21 marca
  4. Kochani!
Joomla Themes designed by Web Hosting Top